SEKRETARIAT CZYNNY od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne ZACZYNAMY JUŻ 24.09.2022

Studia podyplomowe realizowane są według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

3450zł (płatne w ratach)

Zapisz się i studiuj z SDMO

 

Studia adresowane są dla osób z wyższym wykształceniem, chcących nabyć przygotowanie pedagogiczne dające uprawnienia do nauczania w placówkach oświatowych.

Nauka trwa 3 semestry, od września 2022 roku do października 2023 roku. Odbywa się systemem hybrydowym tzn. zajęcia teoretyczne systemem online a zajęcia praktyczne mają charakter stacjonarny. Wynika to jednoznacznie z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U 2021 pozycja 890).
UWAGA: Osoby z dłuższym udokumentowanym stażem pedagogicznym mogą być zwolnione z udziału w zajęciach praktycznych. Istnieje również możliwość zwolnienia takich osób z praktyk pedagogicznych patrz zakładka – Czego uczymy?

Uczelnia, która na podyplomowych studiach pedagogicznych organizuje wyłącznie zajęcia online, jest nieuczciwa bo naraża absolwentów na unieważnienie świadectw ukończenia studiów i żmudną drogę sądową w celu odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Wprawdzie dojeżdżanie na zajęcia stacjonarne (tylko zajęcia praktyczne) może być dla niektórych osób uciążliwe, to jednak obiecujemy atrakcyjne  bardzo potrzebne ćwiczenia, prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem „przy tablicy”. Dzięki tym zajęciom nasz absolwent nie stanie bezradny przed klasą, potrafi zaplanować i prowadzić lekcję, pracować z grupą a także będzie znać techniki pracy z pojedynczym uczniem oraz z rodzicami.

Uwaga: dla osób z odległych od Gniezna kierunków przygotowujemy tanie noclegi w pokojach jedno i dwuosobowych(ok. 70zł/doba) w Domu Akademickim UAM w Gnieźnie.

Gwarantujemy, że nasz absolwent nie będzie narażony na ryzyko utraty uprawnień pedagogicznych z powodu nieprzestrzegania obowiązującego prawa.

Zapraszamy na studia do Gniezna, na pewno będziesz zadowolony jak 12 tys. naszych absolwentów z całego kraju od 1993 roku!

Jakie cele studiów?

Nabycie uprawnień pedagogicznych dających możliwości pracy w placówkach oświatowych.

Czego uczymy?

Zajęcia dzielą się na dwa bloki:

 1. Blok psychologiczno- pedagogiczny w którego skład wchodzą następujące przedmioty:
 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji
 • Podstawy psychologii ogólnej, rozwojowej oraz osobowości człowieka
 • Podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Wybrane zagadnienia pedeutologii
 • Komunikacja i kultura języka
 • Podstawy prawa oświatowego                                                                                                                                                                                                                                                                                             2. Blok dydaktyczno- metodyczny
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Współczesne tendencje edukacyjne
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Praktyki pedagogiczne w ilości 150h w placówkach edukacyjnych.

PRAKTYKI:

praktyka pedagogiczna wynosi 150 godzin  i musi być zrealizowana w placówkach edukacyjnych.

UWAGA:

istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy dającej doświadczenie pedagogiczne
( wcześniejszej lub obecnej). Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo.

 

Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe stacjonarne i online(sobota-niedziela).
Czesne

3450 zł./ płatne w ratach/

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.